Zoeken

Facebook

Jongste Veenmol

 

 

Veenmol 2021-4

Alle leden van de Historische Kring Hoogeveen hebben inmiddels de laatste Veenmol van dit jaar ontvangen. Een editie vol prachtige verhalen over de historie van Hoogeveen.


Hero Moorlag vertelt over de Jan Horlogieswijk, die op de plek lag van de nieuwe Hoogeveense Vaart. ‘In 1990 stuurde de heer T. Wolting, toen 79 jaar, mij het verhaal van het Jan Horlogebosje, dat hij meerdere keren had gehoord van zijn vader en grootvader. Het werd aan jongeren verteld om te laten zien wat men met ondernemingsgeest kon bereiken. Jan wilde geen horloge voor zijn 18e verjaardag zoals zijn broers, hij had iets anders in zijn hoofd. Hij wilde liever geld om er grond van te kopen voor de aanplant van een bos. Zijn ouders stemden hiermee in, waardeerden zijn ondernemersgeest. Wat Jan allemaal deed met het geld, waarvan hij anders een horloge had gekocht, is te lezen in deze Veenmol.

Cor Koopmans maakte een ronde langs vele stookhokken in de omgeving van Hoogeveen en tekende de geschiedenis van deze hokken op. ‘Bij de meeste boerderijen werden vroeger stookhokken gebouwd. Een stookhok hoorde echt bij de boerderij. Een stookhok, ook wel bakhuis genoemd, heeft zijn naam te danken aan de functie. Het gebouwtje, dat je nu gelukkig nog ziet bij sommige boerderijen, heeft sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wel een andere functie gekregen dan waarvoor het destijds gebouwd werd.’


Stookhok, Alteveer 86


Jakob de Weerd vertelt over een overval op de ‘Koestaart’, zo werd Herm van Dijk genoemd, die in de 19e eeuw met zijn ‘onnozele’ dochter op de boerderij aan de Hasselerdijk nabij Hasselt woonde. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor Pieter van der Veen, Willem Folkerts van der Weide en Jan Meine Fidom uit de gemeente Hoogeveen. ‘In het Weekblad van 7 september 1843 lezen we dat Fidom zich tot de koning heeft gericht en hem heeft verzocht om kwijtschelding van de doodstraf te verlenen. Zijne Majesteit heeft daarop op 26 augustus 1843 het besluit genomen tot gratie en de straf te veranderen in geseling en brandmerk met den strop om den hals, aan de galg vastgemaakt, en in een tuchthuisstraf van twintig jaar.’

Bé Zwiggelaar haalt herinneringen op aan zijn tijd op de Ambachtsschool aan de Kerkstraat, Annegien de Jonge ging regelmatig op de weegschaal bij mevrouw Donker aan de Hoofdstraat en Hero Moorlag vertelt over Het Fruithuis van Henk Otten.

Ambachtsschool aan de Grote Kerkstraat


Wilt u graag de hele Veenmol en meer mooie verhalen over de geschiedenis van Hoogeveen lezen, wordt dan lid van de Historische Kring Hoogeveen. Dat kan heel eenvoudig door u aan te melden via de website https://historischekringhoogeveen.nl/1/doel-van-de-vereniging/inschrijfformulier

De hele Veenmol lezen wordt dan lid, dit kan heel eenvoudig digitaal via deze link: https://historischekringhoogeveen.nl/1/doel-van-de-vereniging/inschrijfformulier


  Vaste rubrieken
- Historiael van de redactie
- Van de voorzitter
- Uitnodiging kringavond
- Nieuwe leden
- Nieuw in archief en bibliotheek
- Reacties op eerder geplaatste artikelen
- Zoekplaatjes

De Veenmol is voor 6 euro te koop bij de ledenadministrateur, boekhandel !Pet, de Bibliotheek en in de bibliotheek van de Historische Kring Hoogeveen.