Zoeken

Facebook

Kiekies(breng)dag op 17 februari 2018.

Op zaterdag 17 februari heeft de Historische Kring Hoogeveen de eerste Kiekies(breng)dag georganiseerd. Deze was iets anders van opzet dan de reguliere Kiekiesdag in december, maar ook nu was er veel belangstelling voor het bekijken van oude schoolfoto's. Helemaal goed!!! Daarnaast kwamen mensen langs met mooie foto's uit hun privécollectie. Deze werden ter plekke gescand, zodat men zijn/haar foto's meteen weer mee terug kon nemen en de HKH heeft haar collectie weer wat uitgebreid. 's Ochtends kwamen ook de wandelaars van de Erfgoedwandeling een kijkje nemen in 't Kringhuus. Kortom: de hele dag aanloop genoeg. Er waren veel positieve reacties. Veel bezoekers waren nog nooit in ’t Kringhuus geweest.

De volgende (reguliere) Kiekiesdag is op 28 december a.s.


Enkele bezoekers tijdens de kiekies(breng)dag

Kringavond culturele ontwikkeling Hoogeveen en 50 jaar Tamboer.

Op woensdag 14 februari was er weer een Kringavond. Johann Bisschop gaf een boeiende presentatie over de culturele ontwikkelingen van Hoogeveen en over 50 jaar Tamboer. Voordat de Tamboer geopend werd gebeurde er ook al veel op cultureel gebied. Dat gebeurde veelal in allerlei zalen van hotels en cafés, zoals in hotel Luinge (1903), wat in 1909 hotel Ogterop werd en onder een nieuwe eigenaar later verder ging als hotel Victoria. Ook in hotel Homan en marktcafé Royal werd veel georganiseerd. Mooie oude foto's werden vertoond en een filmpje over de opening van de Tamboer.

Voordat de Tamboer geopend kon worden ging er heel wat aan vooraf. Reeds op 13 juni 1958 was het eerste initiatief voor een cultureel centrum in Hoogeveen. Er kwam rijkssubsidie vrij voor culturele centra in negen plaatsen in Nederland. Ook voor Oost Drenthe, maar hier ligt o.a. Emmen wat al een aula had en daardoor afviel. Naast het subsidiebedrag moest ook 10% van de kosten worden opgebracht door het bedrijfsleven en de burgerij. Het bedrijfsleven in Hoogeveen werd aangespoord en er werd huis-aan-huis een brochure bezorgd waarin de burgers werden opgeroepen om een bijdrage te leveren. Dat was in 1959.Uiteindelijk was het benodigde bedrag bij elkaar en kon men verder gaan met de realisatie van een cultureel centrum. Op 21 april 1967 werd de Tamboer geopend door koningin Juliana. De naam voor het cultureel centrum is door een prijsvraag tot stand gekomen. Drie mensen stelden de naam Trommelslager voor. Op basis van dit woord is het Tamboer geworden. Henkie Wielink, een klasgenoot van Johann Bisschop, was één van de drie prijswinnaars.

Johann zorgde deze avond voor veel interactie met de zaal. Vooraf en in de pauze was er live-muziek in de foyer. Ongeveer 350 bezoekers hebben weer een leuke avond gehad.


Johann Bisschop


Ruim 350 bezoekers tijdens de kringavond in de Tamboer


Bebouwing ter hoogte van de Tamboer eind vijftig begin zestiger jaren

Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari 2018

Op woensdag 17 januari 2018 was het weer zover: een gezellige middag voor de vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de Historische Kring Hoogeveen. Dit wordt zeer gewaardeerd door het bestuur van de HKH. 130 personen maakten gebruik van de uitnodiging. Het was een gezellig samenzijn, wat begon met een kopje koffie/thee met cake of kruidkoek. Daarna was het optreden van Luuks Nysingh en Diny Bijker. Ze brachten diverse, voor velen bekende, liedjes ten gehore. De middag werd afgesloten met een heerlijke snertmaaltijd. Dit viel erg in de smaak zoals bleek uit de lege soepterrines na afloop. Met een voldaan gevoel ging iedereen naar huis.