Skip to main content

Familie Archieven

Tijdens hun leven verzamelen mensen veel documenten. Velen bewaren dit maar korte tijd, anderen wat langer en nog weer anderen bewaren dit een leven lang. Na overlijden treffen nabestaanden deze verzameling aan en weten soms niet wat er mee te doen. Veel gaat zonder pardon bij het oud papier, maar gelukkig wordt er ook veel afgegeven in het Kringhuus van de Historische Kring.
Sinds kort is de inhoud van het familie-archief geheel geïnventariseerd en digitaal beschikbaar op onze website. Wat kunt u verwachten? Notariële akten, allerhande overeenkomsten, vrachtbrieven, facturen en nota's, foto's, polissen, oorkondes, verklaringen, huwelijksaankondigingen, geboortekaartjes, overlijdensberichten, persoonlijke- en zakelijke correspondentie daterend van begin 19e eeuw tot heden. Daarnaast ook kranten, tijdschriften, boeken, schoolschriften en rapporten. Het familie-archief geeft een inkijk in het vroegere leven van alledag en aan de hand van deze archieven zijn delen van levens vrij nauwkeurig te reconstrueren.

Het familie archief wordt op dit moment geheel opnieuw ingericht, inmiddels hebben we wel een testpagina online. Het laden van de pagina zal even duren, maar het is de moeite waard om een kijkje te nemen. Klik hier voor het familiearchief.

   

Doos 40-9

   

Doos 40-8