Skip to main content

Doel van de vereniging

Het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de ­geschiedenis van Hoogeveen en omgeving in de ruimste zin genomen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van Hoogeveen en omgeving betrokken voelen.

Het in stand houden en/of eventueel weder oprichten van historische monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.
Het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van een bibliotheek.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen die zich met een bepaald onderwerp van de geschiedenis van Hoogeveen en omgeving bezig houden;
  • het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;
  • het (doen) uitgeven van periodiek en incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift en monografieën;
  • het stimuleren van activiteiten als sub a en b bedoeld door derden te ontplooien;
  • het in rechte optreden, het voeren van procedures en het gebruik maken van alle (overige) wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.