Skip to main content

ANBI Informatie

De volgende informatie is beschikbaar:

  • RSIN/Fiscaalnummer: 8031.65.882

  • Culturele ANBI: Onze vereniging is aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%.

  • Beleidsplan: Het bestuur maakt geen beleidsplan. Er wordt gewerkt vanuit de in de statuten vastgelegde doelstelling, zoals op deze website is te lezen.

  • Beloningsbeleid: De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

  • Financiële verantwoording: Klik hier voor de financiële verantwoording.

  • Jaarverslag Klik hier voor het jaarverslag van de secretaris.