Lid worden

De contributie van de Historische Kring Hoogeveen bedraagt € 18,00 per jaar. Je ontvangt dan o.a. 4x per jaar de Veenmol. Voor de leden in het buitenland gelden de volgende contributiebedragen: landen binnen Europa € 28,00 en landen buiten Europa € 39,00. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.

Contributie 2023

De contributie voor het jaar 2023 is gewijzigd ten opzichte van 2022 en bedraagt € 20 voor leden in Nederland. Voor leden in het buitenland gelden de volgende contributiebedragen: landen binnen Europa € 31 en landen buiten Europa € 43.

Zie voor de nodige toelichting van deze wijziging Veenmol 2022-2 op pagina 71 en 72. Tijdens de gehouden ledenvergadering (10 mei 2022) zijn voor de aanpassing van de contributie en accomodatiebijdrage een akkoord gegeven.

De incasso van de contributie inclusief de accommodatiebijdrage van € 3 (jaar 1 van 5) zal plaatsvinden in de week van 9 tot 15 januari 2023.
Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en hebben gratis toegang tot de kringavonden/-middagen, die vier keer per jaar worden gehouden. Je kunt je inschrijven door op deze link te klikken.