Skip to main content

Kringavond en ledenvergadering 19 mei 2016

Klaas Ballast erelid Historische Kring Hoogeveen.

Op donderdag 19 mei hield de Historische Kring Hoogeveen haar jaarlijkse ledenvergadering en was er weer een kringavond. Voorafgaand aan de ledenvergadering werd Klaas Ballast benoemd tot erelid van de Historische Kring. Klaas Ballast nam afscheid als bestuurslid. Hij is 16 jaar lid en penningmeester van het bestuur van de Historische Kring geweest. Om dit zo lang te mogen doen is zelfs het reglement aangepast, omdat de statuten een maximale periode van 12 jaar toelieten. Behalve voor een goed penningmeesterschap zette Klaas zich ook steeds weer volledig in voor allerlei andere zaken. Vaak zonder dat hem dit gevraagd werd. Hij bood zich meestal zelf aan, zoals voor het redigeren van allerlei teksten. Denk hierbij aan het ledenorgaan De Veenmol en zijn betrokkenheid bij de uitgave van telkens weer een boek, dat ongeveer één keer per jaar gratis verstrekt wordt aan de leden van de Historische Kring. Klaas heeft toegezegd als vrijwilliger zich te blijven inzetten voor de Historische Kring.

Klaas Ballast (Links) en voorzitter Johann Bisschop

Een vereniging kan niet functioneren zonder een bestuur. Daarom werden er drie nieuwe bestuursleden gekozen door de aanwezige kringleden. Er was nog een vacature sinds een jaar en Anke Voortman heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld als bestuurslid. Van haar is in kleinere kring afscheid genomen, maar ook zij blijft actief als vrijwilliger voor de Historische Kring. De drie nieuw gekozen bestuursleden zijn: Theo Osinga, Johan Dunning en Diny van der Weide. Zij hebben zich kort voorgesteld. Het bestuur is hiermee weer op volledige sterke.

Na de ledenvergadering was er tijdens de kringavond een optreden van Jan Veenstra en Marga Kool. Zij hebben samen elke zaterdag een column in een regionale krant. Ook treden ze veelvuldig samen op. Het onderwerp is ‘verhalen en gedichten in het Drents en het Nederlands’. Geen wonder: beiden schrijven ze over Drenthe en over hun jeugd in die provincie. Marga Kool beschreef dat in haar succesvolle boek De kleine wereld. Jan Veenstra in het al even geroemde De zomer van ’59. Kool en Veenstra verzorgden een levendig optreden. In hun voordracht reageerden ze op elkaar, net zoals ze dat in hun krantencolumns doen.

Al met al hadden ongeveer 250 leden van de Historische Kring Hoogeveen weer een zeer geslaagde kringavond, waarbij regelmatig een zakdoek tevoorschijn werd gehaald om de tranen van het lachen uit de ogen te vegen.