Skip to main content

Kringavond 15 september 2016

Maritiem Drenthe

Op donderdag 15 september hield de Historische Kring Hoogeveen de eerste kringavond van het seizoen 2016/2017 in Theater De Tamboer te Hoogeveen.

De heer Wicher Kerkmeijer, conservator van het Noordelijk Scheepvaartmuseum hield een presentatie over met de titel: Vier eeuwen Drentse Scheepvaart.

De geschiedenis van de Drentse scheepvaart heeft alles te maken met de aanwezigheid van turf in deze provincie. De turfwinning leidde in de loop der eeuwen tot het graven van kanalen, wijken, kleine havens en de enorme groei van de Drentse turfvaart. Talloze turfschepen uit Drenthe voeren naar het midden en westen van het land om daar de groeiende steden van brandstof te voorzien. Voor het vervoer van de turf waren schepen noodzakelijk en deze werden voor een groot deel op kleine werven aan de Drentse en Groningse kanalen gebouwd. Het turftransport bleef lange tijd de belangrijkste pijler van de Drentse scheepvaart. Geleidelijk aan ontstonden er omvangrijke schippersgemeenschappen in Hoogeveen, Meppel, Smilde en Gasselternijveen. In Meppel waren de schippers verplicht om zich aan te sluiten bij een gilde, waarvoor ze moesten betalen. In Hoogeveen was dat niet het geval. Dit had tot gevolg dat nogal wat schippers uit Meppel zich in Hoogeveen vestigden. In de 18e eeuw waren in Hoogeveen ongeveer 700 schippers. Waar schippers zijn zijn ook schepen en deze hebben onderhoud nodig. Dit gebeurde op scheepswerven, waarvan Hoogeveen er dertien had. Tot begin van de 20e eeuw bleef Hoogeveen een belangrijk centrum voor de binnenvaart. De lezing van de heer Kerkmeijer ging ook over de geschiedenis van het openbaar vervoer over water, de stoomvaart in Drenthe en de kustvaart. In Gasselternijveen woonden veel eigenaren/kapiteins van coasters. Het was een interessante avond, waarbij nostalgie de boventoon voerde. Veel van de vertoonde oude foto’s en fragmenten werden ongetwijfeld herkend door de ongeveer 220 aanwezigen.