Skip to main content

Kringavond 17 november 2017


Apotheker Hendrik Radijs


De vierde en laatste kringavond van 2016 werd op donderdag 17 november gehouden in De Tamboer. De heer Anne Aalders, auteur van het boek Apotheek Radijs voor een gezond Hoogeveen, hield een presentatie over Apotheker Hendrik Radijs.

Al meer dan 90 jaar is de apotheek van Hendrik Radijs aan de Hoofdstraat in Hoogeveen gesloten, maar de naam is in Zuidwest-Drenthe nog steeds een begrip. Dit dankzij de publicatie uit 1992 waarin de drie generaties apothekers Radijs uitvoerig worden besproken, evenals hun betekenis voor de Hoogeveense gemeenschap en voor een wijde omtrek. De mannen Radijs, in het bijzonder Hendrik Radijs (1858-1929), waren markante persoonlijkheden. Naast hun werk als apotheker waren zij bouwers en baanbrekers voor maatschappelijke verbeteringen in hun woonplaats en wisten zij met hun eruditie en welbespraaktheid heel veel zaken in gang te zetten en te veranderen. Enige voorbeelden van de sociaal-maatschappelijke activiteiten van Hendrik Radijs zijn: motor achter bouw Ambachtsschool, het Noorderhuis, het Omkanaal en de gasfabriek, beschermheer en/of voorzitter van een algemene scherm- en toneelvereniging, het Rode Kruis, het Boeren-comité enz.

Schrijver Thomas Roosenboom las het boek over Radijs, wat hem zoveel inspiratie gaf dat hij de Hoogeveense apotheker - zij het zwaar vertekend - gebruikte als een van de twee hoofdfiguren in zijn roman Publieke Werken, die onlangs werd verfilmd.

De Gemeente Hoogeveen eerde zijn inwoner door in 2003 een straat naar hem te vernoemen: de Hendrik Radijsstraat.