Skip to main content

Kringavond over "De opstand der braven”.

Op donderdag 15 november 2018 was er een kringavond van de Historische Kring Hoogeveen in theater De Tamboer te Hoogeveen. De Hollandschevelder Bertus ten Caat toonde deze avond, voor de pauze, de vernieuwde film "De opstand der braven", die mede tot stand is gekomen door materiaal van het TV-programma ‘ Andere Tijden’. Voor dit programma heeft Bertus destijds beelden uit zijn privé-collectie aangeleverd.

Na de pauze werden o.a. een documentaire over Hendrik Koekoek van Roelof Kiers en filmfragmenten over de Boerenpartij van de cineast Rob Houwer vertoond

De boerenopstand in 1963 in Hollandscheveld was een rebellie, onder leiding van landbouwer en politicus Hendrik Koekoek, tegen de huisuitzetting van de boerengezinnen Hartman, Nijmeijer en Van der Sleen en daarmee ook tegen het Landbouwschap. De opstand werd later aangeduid als de Opstand der Braven, naar de titel van het boek dat Bertus ten Caat over de boerenopstand heeft geschreven. Duizenden zogenaamde "Vrije Boeren" uit heel Nederland, aanhangers van Koekoek, trokken naar Hollandscheveld om te proberen de ontruiming te voorkomen. Er ontstonden rellen. De boerderij van Hartman ging 's nachts in vlammen op. De dader(s) van de brandstichting werd(en) nooit gevonden. Het grote gezin Van der Sleen ging terug naar hun boerderij. Het is niet duidelijk of hij uiteindelijk wel of niet betaald heeft aan het Landbouwschap. Hartman heeft nog vele jaren vee geweid op land wat feitelijk niet meer van hem was. Hierover is veel gedoe geweest.
De opstand leidde, door het optreden van Koekoek, tot grote bekendheid van en steun voor de Boerenpartij, die bij de daaropvolgende verkiezingen met drie zetels in de Tweede Kamer kwam en uiteindelijk zeven zetels in de Kamer kreeg.

Hendrik Koekoek had altijd woord en wederwoord, zo zei hij o.a.: “Als je voor belastingverlaging bent dan ben je tegen belastingverhoging”.

Deze kringavond werd afgesloten met een filmpje van de band No Name, die het liedje over Cillie de Nevelhekse ten gehore bracht, geschreven door Arend Fictorie. Dit lied gaat over discriminatie.

De opkomst was deze avond groot met ruim 400 bezoekers.