Skip to main content

EEN BOEIENDE KRINGMIDDAG

In 2021 heeft de Historische Kring Hoogeveen (HKH) slechts 1 kringavond kunnen houden vanwege corona. Nu, in 2022, kon onze eerste kringmiddag van het jaar doorgang vinden, waar we heel blij mee zijn.

Donderdagmiddag 24 februari kwamen ongeveer 150 bezoekers naar de Tamboer om te luisteren naar Johann Bisschop. Hij hield een boeiend verhaal over de geschiedenis van bijna 100 jaar blikfabriek in Hoogeveen waarover hij ook een boek heeft geschreven, dat geschonken is aan alle leden van de HKH. Voor de pauze heeft hij verteld hoe de fabriek er kwam. O.a. toenmalig burgemeester Bouman heeft zich er erg voor ingespannen. Hij wou graag de industrie naar Hoogeveen halen. Na de pauze kwam de ontwikkeling van de fabriek aan de orde en werd er over diverse afdelingen verteld, waarbij de anekdotes niet ontbraken.

Kortom.....de Historische Kring heeft velen een mooie middag bezorgd.

Als corona niet weer roet in het eten gooit dan zijn er dit jaar nog 2 kringavonden en 1 kringmiddag (10 mei, 14 september en 16 november). Noteer dit alvast in uw agenda.


Johann Bisschop vertelde enthousiast over de geschiedenis 'De Blikfabriek'