Skip to main content

Excursie Historische Kring Hoogeveen via Zwolle naar Deventer.

Op woensdag 16 mei was het weer een stralende dag. De deelnemers aan de excursie van de HKH troffen het dan ook, maar niet alleen vanwege het weer. Ook vanwege het programma en de goede sfeer.
Om 8.15 uur stonden de bussen klaar bij ‘De Molenhoeve’ in Echten, waarna we om 8.30 uur vertrokken naar Zwolle, naar de aanlegsteiger van rederij Keur. Hier gingen we aan boord van partyschip ‘De Nirvana’ voor een 4 uur durende vaartocht over de rivier de IJssel naar Deventer. Onderweg genoot iedereen van koffie/thee met iets lekkers en daarna van een heerlijke lunch.
Op de vaste wal in Deventer werden we opgewacht door enkele gidsen van het ‘Gilde Deventer’ voor een stadswandeling. We kregen een rondleiding door de historische binnenstad van Deventer. Deventer heeft meer dan 500 monumenten. De gidsen namen ons mee door middeleeuwse straatjes en langs prachtige gerestaureerde panden. De hoogtepunten zijn het Bergkwartier, het middeleeuws stratenpatroon, het stadsplein en de Brink met het Waaggebouw.

Aansluitend kon iedereen op eigen gelegenheid de stad ingaan om te winkelen, een museum te bezoeken, of om gewoon lekker op een terras te zitten om uit te rusten van de wandeling. Dit laatste werd door de meesten gedaan.

Om 16.30 uur verzamelden we ons op de touringcarhalte voor het NS station. Toen iedereen weer in de bussen was gestapt vertrokken we richting Echten, waar in restaurant ‘De Molenhoeve’ een dinerbuffet werd geserveerd, waar de meeste deelnemers aan de excursie gebruik van hebben gemaakt. Kortom, opnieuw een zeer geslaagde excursie-dag.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale dodenherdenking in Hoogeveen.

Ook dit jaar weer organiseert de Historische Kring Hoogeveen een dodenherdenking op 4 mei. Evenals vorig jaar wordt er door de Gemeenschap van kerken in Hoogeveen een gedachtenisdienst gehouden in de Remonstrantse Kerk aan de Grote Kerkstraat 39 te Hoogeveen. Deze dienst begint om 17.45 uur.
De bijeenkomst wordt gehouden ter nagedachtenis aan hen, die hun leven lieten voor de bevrijding van ons land en tevens om stil te staan bij wat het betekent voor de huidige generatie om onze vrijheid als groot goed te bezitten en vast te houden.
Na de dienst kan aangesloten worden bij de stille tocht.

Stille tocht
Om 18.55 uur verzamelen de scholen die meedoen aan de herdenking, de leden van het gemeentebestuur, genodigden en belangstellenden zich voor het gemeentehuis.
Om 19.05 uur zal burgemeester Karel Loohuis, namens het gemeentebestuur, een korte toespraak houden. Muziekvereniging Wilhelmina zorgt voor toepasselijke koraalmuziek. Daarna zullen kransen en bloemen worden gelegd door o.a. de burgemeester en leerlingen van OSB De Schuthoek. Muziekvereniging Wilhelmina speelt aansluitend het Wilhelmus. Dan volgt een korte uitleg door de voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen over de organisatie en stellen deelnemers aan de stille tocht zich op.
Iedereen is van harte uitgenodigd de stille tocht mee te lopen.

Om 19.15 uur begint de tocht. De route gaat, zoals gebruikelijk, via de Prinses Beatrixstraat, de Van Limburg Stirumstraat en langs de voormalige synagoge aan de Schutstraat. Hier wordt een gedicht voorgelezen door de heer G. Nijhof.
Bij het monument aan de Zuiderweg, ter nagedachtenis aan de omgekomen Hoogeveense Joden, wordt gestopt. Hier worden bloemen gelegd door leerlingen van de Johannes Calvijnschool, waarbij alle aanwezigen zich rondom het monument verzamelen. Vervolgens gaat de tocht verder over de Zuiderweg, naar het monument op de begraafplaats.
Om 19.50 uur wordt daar koraalmuziek gespeeld en wordt een toelichting gegeven over de gang van zaken door de voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen. Daarna worden gedichten voorgedragen door Sterre Bredewout en Charley Blide, twee leerlingen van de Titus Brandsma school, en worden er kransen gelegd.
Om 19.58 uur wordt “Taptoe” gespeeld, waarna twee minuten stilte in acht worden genomen. Na het spelen van het Wilhelmus volgt de omgang langs de graven van de oorlogsslachtoffers.
Iedereen is van harte uitgenodigd mee te lopen.

Herdenkingsconcert
Om 21.00 uur is er in de Hoofdstraatkerk een herdenkingsconcert, welke gegeven wordt door
Concertkoor & -Orkest Drenthe onder leiding van dirigent Hoite Pruiksma met als vocale solisten Netty Otter en Martijn Sanders en als organist Erwin Wiersinga.

Ter ondersteuning van de herdenkingen is er dit jaar voor gekozen om het Requiem van Maurice Duruflé ten gehore te brengen. Er bestaan drie versies van dit Requiem. Dit Requiem is een troostrijk requiem en straalt berusting en vertrouwen uit en, door gebruik te maken van de oeroude Gregoriaanse melodieën, ook een besef dat het leven eindig is, een cyclus van generatie op generatie.
De beroemde organist Erwin Wiersinga voert twee Franse orgelwerken uit. Als eerste het Prelude uit Suite Opus 5, eveneens van Maurice Duruflé. Na het Requiem speelt hij Litanies, een stuk van Jehan Alain (1911-1940).

Truus Stern-van Zuiden komt naar The Read Shop XL !pet

Zaterdag 28 april om 14.00 uur vertelt de 91-jarige mevrouw Stern-van Zuiden haar verhaal dat door Wendy Geuverink is opgetekend in het boek 'Hoe lang mag ik blijven?'. Een verhaal over aanpassen, volhouden en verzet.'Er zijn in 2018 niet zoveel ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer die ons uit eerste hand kunnen vertellen hoe het was. Nog een paar jaar en dan zal er niemand meer zijn die het aan den lijve heeft ondervonden. Dat betekent dat we goed moeten luisteren naar degenen die er nog zijn en met ons willen delen hoe het was', aldus Wendy Geuverink.


Grijp deze kans en kom langs. Locatie: The Read Shop !pet, Hoofdstraat 122-126 te Hoogeveen
Aanmelden kan in de winkel of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel. 0528-265131

Onthulling plaquette Roelof Lubberts.

Op 12 mei 1940 kwam DABO-buschauffeur Roelof Lubberts uit Hoogeveen om het leven door een Duitse kogel.
Lubberts vervoerde op 10 mei met zijn bus militairen naar de Wons-stelling bij de Afsluitdijk en moest twee dagen later vandaar een aantal militairen evacueren. Op 12 mei werd hij daar door een Duitse kogel getroffen en is overleden. Collega’s van Lubberts hebben voor hem een plaquette laten maken.
De Stichting Oud Meppel was in het bezit van de brokstukken van deze plaquette en heeft deze aangeboden aan de Historische Kring Hoogeveen, ter nagedachtenis aan het eerste Hoogeveense burgerslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. De plaquette is door een vrijwilliger gerestaureerd.
De onthulling van de plaquette heeft plaatsgevonden op woensdag 11 april 2018 op de oude begraafplaats aan de Zuiderweg te Hoogeveen en is verricht door burgemeester Karel Loohuis en Ria Kuik van de Historische Kring Hoogeveen. Jannes Punt van de Stichting Oud Meppel heeft bloemen gelegd bij de plaquette.

 

De gebeurtenissen in de eerste meidagen van 1940.

Meppel 10 mei 1940
Op tien mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen en in Meppel worden de meeste bruggen opgeblazen. Er was een opdracht dat de DABO bussen ter beschikking moest stellen aan het Militair Gezag
’s Morgens passeert DABO directeur Lambertus Lambers met veel moeite de enige dan nog intacte brug, als hij op weg gaat naar de garage aan de Groenmarkt. Op het moment van aankomst staat het personeel aangetreden en staan er tien bussen klaar voor vertrek. Tevoren heeft hij de politie gebeld en gevraagd om deze opdracht aan de DABO-garage door te geven. Ook de chauffeurs in Groningen, Dieverbrug en Hoogeveen hebben, via de een verzegelde envelop, dezelfde bestemming op gekregen als de Meppelers, namelijk Harlingen.

Hoogeveen 10 mei 1940
’s Morgens om 06.30 uur maakt chauffeur Jan Bakker zijn bus nummer 25 in de garage in Hoogeveen gereed voor vertrek, overeenkomstig de instructies in de envelop. Vervolgens gaat Bakker naar collega chauffeur Willem Takens, om hem te waarschuwen dat hij zijn bus nummer 7 gereed moet maken voor vertrek naar Harlingen. Takens gaat onderweg nog even langs de Zuiderweg, waar Roelof Lubberts met zijn gezin woont, om ook hem te waarschuwen. Lubberts gaat mee en maakt vervolgens zijn bus nummer 24 gereed. Ze vertrekken om ongeveer 08.00 uur uit Hoogeveen richting Harlingen, waar ze zich rond 12.00 uur bij de in de instructies vermelde commandant melden.

Wat gebeurde er tussen 10 en 15 mei?
De chauffeurs zijn naar Harlingen gereden. Daar aangekomen melden zij zich bij een militaire commandant. Het blijkt echter dat de heren van de vorderingscommissie intussen al zijn vertrokken, waardoor ze de vervangende opdracht krijgen dat men zich zo snel mogelijk over de Afsluitdijk naar Alkmaar moet begeven, behalve de Hoogeveense chauffeurs. Zij krijgen in Harlingen een andere opdracht.
Van alle bussen, die vertrokken zijn, keren er uiteindelijk vier niet terug. Drie missende bussen zijn die van standplaats Hoogeveen.

Aan het eind van de 10e mei bereikt het Duitse 1e Reiter Regiment via Hoogeveen en het 22e Reiter Regiment via Meppel de A-linie langs de Drentse Hoofdvaart. Op 11 mei gaat het verder tot een klein deel rond 17.00 uur de Wons-stelling bereikt. Het grootste deel van de Duitse troepen moet van daaruit richting Stavoren en Makkum. Via Groningen en Noord Friesland komt uit noordoostelijke richting o.a. de 1e Radfahrer Abteilung van Oberstleutnant Von Edelsheim. Op 12 mei ’s morgens vroeg begint de Duitse aanval op de Wons-stelling.

De inzet van de Hoogeveense chauffeurs in de Wons-stelling
Chauffeurs Bakker, Lubberts en Takens krijgen de opdracht om níet mee te gaan naar Alkmaar, maar mee te helpen met het vervoeren van militairen binnen het gebied van de zogenaamde ‘Wons-stelling’. De Wons-stelling was een voorpost van het kazemattencomplex Kornwerderzand, welke laatste onder de commandant van Stelling Den Helder viel.

DABO-chauffeurs binnen de Wons-stelling.
We volgen de wederwaardigheden aan de hand van ooggetuigenverslagen en schriftelijke verslagen van de chauffeurs Bakker en Takens aan directeur Lambers (gedateerd 21 mei 1940).
Op vrijdag 10 mei ’s middags, om 4.30 uur vertrokken de drie Hoogeveense DABO-bussen met leden van de kustwacht naar Wons. Ook levensmiddelen voor alle manschappen werden meegenomen.
Die avond om 21.30 uur werd Wons verlaten en ging het richting Cornwerd. Hier overnachtten de chauffeurs in de bussen en bleven er tot zaterdagavond 11 mei 23.00 uur. Die avond vertrokken de drie bussen naar de kop van de Afsluitdijk bij het toenmalige ESSO tankstation ‘….waar de militairen in de stelling moesten’ schrijft Jan Bakker. Rond deze stelling kwamen de chauffeurs uiteindelijk midden in de vijandelijkheden terecht die Roelof Lubberts niet zou overleven. Hij en zijn Sneker collega Lieuwe de Boer, evenals een viertal militairen, werden, na afloop van de strijd aan de kop van de Afsluitdijk, door Duitse militairen in dekens gewikkeld en begraven in een veldgraf. Later is Roelof Lubberts herbegraven in Meppel.

Laatste ontwikkelingen
De naam van Roelof Lubberts ontbreekt op de officiële gedenksteen van gesneuvelden bij het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. Het is onduidelijk waarom , aangezien de naam van zijn eveneens omgekomen collega-chauffeur, Lieuwe de Boer uit Sneek, wél vermeld staat. Door het artikel van Wim de Vries (zie bronvermelding) en een artikel in een regionaal dagblad heeft de Stichting Kazemattenmuseum Kornwerderzand kort onderzoek verricht en besloten om de naam van Roelof Lubberts alsnog te laten graveren op de gedenksteen. Men hoopt dat dit vóór de herdenking op 4 mei 2018 gerealiseerd is.

Bron: artikel van Wim de Vries, beheerder Fotoarchief
Stichting Oud Meppel.


Expositie in ’t Kringhuus.

De Historische Kring Hoogeveen heeft in ’t Kringhuus, Schutstraat 167, een nieuwe expositie ingericht.
Jakob de Weerd is verzamelaar van boeken en ansichten van Drenthe en Drentse plaatsen en van borden van Oranjevorstinnen. Een deel van zijn collectie is te zien bij de HKH.
Het is dit jaar 80 jaar geleden dat prinses Beatrix werd geboren. De expositie in ’t Kringhuus heeft daarom als titel ’80 jaar Beatrix’ meegekregen. Het is beslist de moeite waard om de 40 prachtige borden te komen bekijken. Dit kan tot 11 juni a.s. op dinsdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

Werkgroep Onderhoud Historische Graven van start.


Op woensdag 4 april is de werkgroep, die historische graven op de oude begraafplaats aan de Zuiderweg gaat onderhouden, daadwerkelijk aan de slag gegaan. Het betreft een nieuw samenwerkingsproject tussen de Historische Kring Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen. Enige tijd geleden stond een oproep in de Veenmol om te komen tot een dergelijke werkgroep. Er meldden zich zeven mannen. Helaas nog geen vrouwen, maar die kunnen zich alsnog aanmelden. Meer mannen zijn overigens ook zeer welkom.
Onder leiding van de twee begraafplaatsbeheerders gaat de werkgroep aan de slag. In het begin zal dit vooral het verwijderen van ongewenste planten- en bomengroei zijn. Daarna zullen vooral verzakte dekstenen en zerken weer rechtgezet worden. Ook zal met ‘veilige’ schoonmaakmiddelen alg en ander aanslag verwijderd worden en wordt onderzocht hoe teksten en begraafsymbolen weer goed leesbaar en zichtbaar kunnen worden gemaakt. Er zijn zelfs technische mannen bij die de hekwerken rond bijzondere graven willen aanpakken.
De werkgroep bestaat uit een gemêleerd gezelschap. Het zijn allemaal mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken en het belangrijk vinden dat een historische begraafplaats er mooi en verzorgd uitziet. Mensen die graag iets voor de maatschappij willen doen.