Hoogeveense Kei

Verplaatsen van de keiDonderdag 13 maart 2008.

's Morgens vroeg om 7.30 uur waren onder andere enkele mensen van de Historische Kring aanwezig bij de Hoogeveense Kei, want vandaag zou het gebeuren. De kei zou van de sokkel worden gelicht, met behulp van een grote mammoetkraan, om een eindje verderop herplaatst te worden op de nieuwe fundering. Dit was een mooie gelegenheid om de loden pijp met de oorkonde voor de dag te halen.

 

 

De loden pijpHet was de bedoeling om, naast de bestaande oorkonde, een nieuw exemplaar toe te voegen waarop vermeld zou worden op welke datum de kei een eindje verplaatst werd en de reden hiervan. Maar eerst moest er nog veel hak- en breekwerk aan te pas komen voordat men bij de plek was waar men de loden pijp verwachtte aan te treffen. Het hakken en breken gebeurde met zwaar pneumatisch materiaal. Iedereen moest nog even geduld hebben, maar.....opeens, in een hoek, kwam een loden pijpje te voorschijn. Hij zat niet onder de kei, zoals men verwacht had en hij was kleiner dan men dacht. Nu maar zien deze open te krijgen om de oorkonde voor de dag te halen. Met de filmcamera in de aanslag en stijgende spanning ging men aan het werk en even later kon de oorkonde uit de pijp gehaald worden, maar wat schetste ieders verbazing? Er stond een geheel andere tekst op de oorkonde dan men verwachtte (de tekst was namelijk bekend, omdat deze op papier staat in het archief van de gemeente). Het verhaal wordt te lang als we de hele tekst citeren van de oorkonde die voor de dag kwam, maar de aanhef en de eerste alinea zijn als volgt: "Aan onze nazaten in het atoomtijdperk. Het is ons, staande aan de vooravond van het atoomtijdperk, een zeer grote vraag, hoe gij onze nazaten deze kei zult verplaatsen, indien dit weer eens nodig mocht blijken." De tekst van de oorkonde eindigt met de zin: "Deze oorkonde werd zonder toestemming geplaatst 14-6-1955." Het is dat het nog geen 1 april is, want anders zou je denken dat het om een aprilgrap gaat. Misschien is dit nog niet het einde van het verhaal over de kei of, zoals u wilt, de oorkonde. Een vervolg over de kei is er sowieso, omdat volgende week het muurtje om het fundament gemetseld wordt.