Het 2500e lid

Wat zou het mooi zijn als in 2009 wanneer de Historische Kring Hoogeveen 25 jaar bestaat het leden bestand 2500 zou zijn. Dat zij de voorzitter van de vereniging een jaar geleden op de ledenvergadering. Met nog ruim een half jaar te gaan is het gelukt en verwelkomt het bestuur het 2500ste lid. Het zijn de heer en mevrouw Slager uit Hoogeveen.

Op 25 januari 1984 opende de heer Henk van `t Hul, de oprichtingsvergadering van de Historische Kring Hoogeveen in het voormalige hotel Homan. Hij was de initiatiefnemer van de vereniging. Er waren op die vergadering 33 mensen aanwezig die op die avond allemaal lid werden van de vereniging. De mensen van het eerste uur, waarvan de meesten nog altijd lid zijn van de vereniging. 'Het is gewenst', zo sprak de heer van `t Hul, 'dat er zo,n 200 leden komen, zowel om financieel wat meer armslag te krijgen, als voor de realisatie van allerlei werkgroepen die zich bezig houden o.a. het vastleggen van'. Er werd besloten om een periodiek uit te geven, wat de Veenmol is geworden. De contributie werd vastgesteld op fl 25,00 per jaar.

Nu 25 jaar later is met 2500 leden de Historische Kring een bloeiende vereniging. De contributie is nu € 16,00 per jaar en daarvoor krijgen de leden vier keer per jaar een kringavond in de Tamboer aangeboden met een boeiende spreker of een mooie historische film, 4 keer per jaar De Veenmol met veel interessante verhalen en bijna elk jaar een monografie over de historie van Hoogeveen.