Skip to main content

Historische Kring goed op koers

’De droom van 2500 leden bij het 25-jarig bestaan is ver overschreden tot ruim 2700 leden.’ Dat maakte voorzitter Willem Schelhaas donderdagavond 14 mei bekend in de Tamboer op de ledenbijeenkomst van de Historische Kring Hoogeveen. Financieel draait de vereniging nog steeds redelijk, maar de inflatie gaat door, de zaalhuur loopt op, enz. Maar dank zij het extra geld door de spectaculaire ledenaanwas en de inzet van de penningmeester Klaas Ballast zijn we, aldus Schelhaas, de inflatie voorgebleven. Dat betekent dat dit jaar de contributie niet hoeft te worden verhoogd.

Van een grote vereniging wordt veel verwacht, aldus de voorzitter. Met name wat betreft het uitkomen van ’ons lijfblad’, de Veenmol. ’Er is over de historie van Hoogeveen al zoveel geschreven, maar de geschiedenis gaat door. Er komen steeds weer nieuwe vragen over vroeger en er komen steeds meer mogelijkheden om terug te kijken op datgene wat ooit is geweest .’

Het bestuur zal zich blijven inzetten voor het levendig houden van de vereniging door altijd weer bezig te zijn met vastleggen en doorgeven van feiten uit de historie. Dat gebeurt op de kringavonden met lezingen, maar ook met foto’s, dia’s, geschriften, boekenstands op happenings, enz. Om alles te kunnen blijven financieren, zo kondigde hij aan, zal toch een keer een contributieverhoging noodzakelijk zijn.

Activiteiten.

Het bestuur kijkt tevreden terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. De vereniging was met een stand bij diverse evenementen aanwezig en heeft avonden verzorgd voor diverse organisaties en groepen. De Hoogeveense Kei is op een nieuw voetstuk geplaatst. De Historische Kring heeft gezorgd voor een gedenkteken bij het voormalige werkkamp Kremboong ter nagedachten van de in de oorlog daar ondergebrachte en meestal omgebrachte joodse landgenoten. Er is meegedaan aan de landelijke Monumentendag en de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei is weer door de Historische Kring georganiseerd.

Uitblazen op het ijsplein

De viering van het jubileumjaar is begonnen in januari met een fototentoonstelling in De Tamboer, een feestavond en de uitgave van een speciale aflevering van de Veenmol en een fotoboek over ’Veranderend Hoogeveen’. Vorige week was er een geslaagde oldtimerdag, in september volgt nog iets en het jubileumjaar wordt groots uitgeblazen op het ijsplein.

De voorzitter bracht hulde aan de vrijwilligers. ’Er staan er altijd weer genoeg klaar om te helpen als het nodig is. Iets om steeds weer blij van te worden.’ De vereniging ligt goed op koers en ik verwacht, aldus Schelhaas, dat de Historische kring een goede toekomst tegemoet gaat.

De jaarverslagen en de jaarrekening 2008 en begroting 2009/2010 werden goedgekeurd. De aftredende bestuursleden Jennie Mol, Joop Bel en Herman van Goor zagen hun mandaat verlengd.

Na het huishoudelijk gedeelte hield Niek van der Oord een indringende lezing over de joodse werkkampen in de Tweede Wereldoorlog.