Gedenksteen onthuld voor slachtoffers van  Spaanse griep

Op vrijdagavond 3 juli j.l. is op de oude begraafplaats aan de Zuiderweg te Hoogeveen een gedenksteen onthuld om de herinnering levend te houden aan het grote aantal slachtoffers dat in 1918 aan de gevolgen van de Spaanse griep is overleden. In Hoogeveen waren dat er ± 150.

Willem Schelhaas, voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen, zei in zijn toespraak dat een begraafplaats de plek is waar mensen afscheid nemen van hun geliefden, vrienden en kennissen, maar dat het ook een plek is om herinneringen levend te houden.

Naarmate de tijd verstrijkt worden de bezoeken aan de graven steeds minder. Om deze reden komen gemeenten, soms al snel, met plannen tot ruiming van graven. Ruimtegebrek is een andere reden.

In Hoogeveen mag ruimtegebrek geen reden zijn. Er is nog ruimte genoeg. In Fluitenberg wordt dan ook een nieuwe begraafplaats aangelegd, maar het duurt nog even voordat deze gebruiksklaar is. Er moest dan ook eerst weer een gedeelte van het oude kerkhof geruimd worden.

Via oude begraafplaatsen kan men oude epidemieën terug vinden, waaraan veel mensen stierven, zoals bijvoorbeeld de Spaanse griep. Op het gedeelte van het kerkhof dat nu ontruimd ging worden was dit het geval. Op een begraafplaats kan men ook aan de grafmonumenten de tijd van begraven aflezen. Er waren tijden dat de monumenten slechts bestonden uit een houten kruis. Later werd er vaak mooier en duurzamer materiaal gebruikt. Om ook volgende generaties een idee te geven van oude grafmonumenten zijn negen bijzondere stenen geselecteerd en herplaatst op het oude kerkhof. Ook is hier een gedenksteen geplaatst als herinnering aan de eerder genoemde slachtoffers van de Spaanse Griep. Cor Koopmans en Albert Metselaar hebben deze gedenksteen onthuld. Zij hebben, samen met een aantal vrijwilligers, dit project gerealiseerd.

Na de onthulling van de gedenksteen was er een rondleiding op het oude kerkhof die door Albert Metselaar en Marga Zwiggelaar verzorgd werd.

Tekst en foto's Greet en Cor Koopmans.