Opening expositie 100 jaar Oranjebuurt

Op zaterdag 7 maart om 11.00 uur wordt in de bibliotheek aan de Willemskade in Hoogeveen de expositie geopend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oranjebuurt.

De Oranjebuurt is het eerste sociale woningbouwproject in de gemeente Hoogeveen. In 1913 nam de gemeenteraad van Hoogeveen het historische besluit om sociale woningbouw mogelijk te maken. De wijk is ontworpen door de bekende Hoogeveense architect Jan Carmiggelt die na de bouw zelf in de buurt is gaan wonen. Veel van de woningen zijn behouden gebleven en inmiddels dus een eeuw oud.

Een werkgroep heeft de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de buurt en heeft tal van archieven doorgespit. De expositie bestaat o.a. uit originele bouwtekeningen en documenten en tal van foto’s, film- en videomateriaal.

De openingshandeling wordt verricht door buurtbewoner Jan de Weerd, wethouder Erik Giethoorn en directeur Sandra Korthuis van Woonconcept.

Na de opening worden er onder leiding van de bekende Hoogevener Patrick Neumann twee Verhalentafels opgevoerd. Aan de 1e tafel neemt een dwarsdoorsnede van Oranjebuurt-bewoners deel om verhalen op te halen over vroeger en nu. Aan de 2e tafel nemen professionals deel die vanuit hun functie met de buurt te maken hebben of hebben gehad.

De expositie duurt tot 25 april. De organisatie is in handen van een werkgroep en tal van meewerkende organisaties: Historische Kring, PvdA afdeling Hoogeveen, Videoclub spotlight, Bibliotheek, Woonconcept, SWW en de Buurtvereniging Oranjebuurt.