Mijn herinneringen aan de bezettingsjaren 1940 – 1945

Dat is de titel van het boek dat op 10 april is gepresenteerd in de Tamboer in Hoogeveen. Het is geschreven door Salomon Jo Braaf. Kortweg Sallo genoemd.

Het eerste exemplaar van het boek is uitgereikt aan de burgemeester van Hoogeveen, de heer Karel Loohuis. Ook de dochter van Sallo Braaf, mevrouw Ruth C. Riemersma-Braaf ontving in de Tamboer een exemplaar van het boek, evenals mevrouw Pietje Sturing-Flokstra.

Vorig jaar kwam de Historische Kring via mevrouw Sturing-Flokstra in het bezit van een getypte versie van “Mijn herinneringen aan de bezettingsjaren 1940-1945”, opgeschreven door Sallo Braaf. Hij was één van de dertien joden die bij de bevrijding van Hoogeveen tevoorschijn kwamen uit hun schuilplaats in het hooivak van de schuur achter de boerderij van de familie Flokstra.

Tijdens zijn verblijf in het hooi heeft Sallo Braaf zijn belevenissen beschreven. Na de bevrijding is het verhaal overgetypt door zijn schoonzuster Carry Cohen, die met hem ondergedoken heeft gezeten.

Het is een uniek boek waarin ook gedichten zijn opgenomen die met hoogtijdagen voor elkaar in het hooivak zijn geschreven. Het schriftje waarin de gedichten zijn geschreven is na 70 jaar nog steeds bewaard gebleven.

Tijdens zijn toespraak benadrukte de voorzitter van de Historische Kring de heldendaad en de goedheid van de familie Flokstra die met gevaar van eigen leven de joden verborgen in het hooi. Sallo Braaf verwoordt dit ook heel duidelijk in het boek.

De leden van de Historische Kring Hoogeveen hebben het boek allemaal gratis ontvangen. Wie belangstelling heeft voor het boek kan contact opnemen met de Historische Kring Hoogeveen.